Projekti Erasmus+

Na šoli se ob sodelovanju s Centom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) aktivno vključujemo v mednarodne projekte Erasmus+. Trenutno se izvajajo trije projekti.

Erasmus+: Open Your Doors to Digital Age

Namen projekta je postopno učenje robotike in kodiranja: kako sestaviti in programirati mikrokontroler Arduino. Vmes bomo tudi izvledli “odklopljene aktivnosti”, torej odmislili elektronske naprave in izvesti rekreativne in kulturne aktivnosti. Učenci bodo svoje izdelke tudi predstavljali na srečanjih na šolah v vseh državah. V njem poleg naše šole sodelujejo še šole iz Turčije, Portugalske, Španije in Italije.

Koordinator projekta: Simon Hauko

Legends are Back

Glavni cilj projekta je, enotno vključevanje vseh učencev v vzgojno izobraževalno delo ne glede na spol, etnično pripadnost, socialno ozadje, njihove sposobnosti in zmožnosti, ki so podprti z različnimi mehanizmi in metodami. Z uporabo legend, mitov, tradicionalnih zgodb, bodo učenci razvijali in krepili svoja družbena in čustvena področja.

V projektu sodelujejo Italija, Poljska, Španija in Slovenija. Projekt traja od septembra 2020 do avgusta 2022. Čeprav je v projekt vključena celotna šola, se intenzivneje vključujejo učenci zadnje triade (7. do 9. razreda).

 

Koordinatorka projekta: Monika Krančič

Združeni v multikulturnosti

V svoj strateški razvoj prihodnosti želimo vključiti aktivnosti, ki bodo v našem šolskem prostoru pripomogle k boljšemu razvoju vseh učiteljev na medkulturnem dialogu ter enakovrednem obravnavanju različnih kultur, ver in etničnih skupin.

Svoja znanja iz izkušnje je potrebno deliti in prenesti na ostale učitelje in svetovalno službo, prav tako pa tudi v lokalno okolje. Ustrezen pristop je ključnega pomena, saj se morajo tematike obravnavati iz različnih zornih kotov, prav tako mora učitelj učence naučiti, da zgodovine ne smejo brati le iz strani zmagovalcev ali poražencev temveč si o določenih dogodkih ustvariti lastno objektivno sliko. Če želimo v lokalni okolici zmanjšati predsodke, moramo na njih gledati enakovredno.