Dokumenti in obrazci

Letni delovni načrt (KMALU)

2022/2023

Publikacija (KMALU)

2022/2023

Poročilo (KMALU)

2021/2022

Publikacija

2021/2022

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

za pridobitev statusa športnika in statusa umetnika

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

za pridobitev statusa športnika in statusa umetnika

Pravila tekmovanja

za športnico in športnika

Sklep

o dodelitvi statusa športnika in statusa umetnika